Попадението на Черно море в 28-ата минута във вратата на Верея е редовно, тъй като при паса към Станчев няма засада, тъй като първоначално имаше съмнения за засада. След разглеждането на ситуацията се оказа, че няма такава.